Đối với bất kì tổ chức nào muốn phát triển, yếu tố không thể thiếu là sự phát triển của mỗi cá nhân trong tổ chức đó. Dù cho tổ chức đó có lớn đến đâu nhưng khi các cá nhân trong nó ngừng khao khát, ngừng tiến lên phía trước sẽ dẫn tới bước thut lùi của cả tập thể. Tác giả về nghệ thuật lãnh đạo nổi tiếng John C.Maxwell từng cho rằng :” Chìa khóa cho sự phát triển cá nhân là thiên về địa hướng trưởng thành hơn là định tướng mục tiêu.

Vì thế sự tiến bộ, tiếp tục học hỏi của tất cả cán bộ công nhân viên rất quan trọng với mỗi một công ty cũng như với chính bản thân của mỗi một chúng ta. Tất cả chúng ta có thể làm được mọi việc, chỉ cần một tinh thần “Yes, We Can” Công ty sẽ dần lớn mạnh khi cả đội nhóm đều “Yes, We Can”.

Mọi chi tiết về chương trình vui lòng liên hệ:

UDIKA TeamBuilding & Events

Email: udika.vietnam@gmail.com

Tel: 0911.22.11.69 – 0987.922.455

LEAVE A REPLY