Phân loại các hoạt động teambuilding

0
238

Teambuilding events (teambuilding sự kiện). Đây là các hoạt động xây dựng đội làm việc, xây dựng văn hoá nhóm thông qua việc tổ chức các sự kiện.

Phân loại các hoạt động teambuilding

Phân loại các hoạt động teambuilding

Phân loại theo tiêu chí khách hàng của hoạt động TEAMBUILDING.

– Hoạt động TEAMBUILDING cho các tổ chức: Hoạt động teambuilding này được tổ chức cho các tổ chức, bao gồm cả tổ chức chính phủ và phi chính phủ và phi chính phủ. Nhằm xây dựng một đội ngũ nhân viên đoàn kết và tích cực hoạt động trong các công việc của tổ chức

– Hoạt động TEAMBUILDING cho các cơ quan, đoàn thể: Là các hoạt động team buil lding tổ chức cho các cơ quan trường học, các câu lạc bộ, và các tập thể có nhu cầu.

Phân loại theo hình thức tổ chức.

Theo tiêu chí này hoạt động team building gồm có 4 loại.

– Teambuilding events (teambuilding sự kiện). Đây là các hoạt động xây dựng đội làm việc, xây dựng văn hoá nhóm thông qua việc tổ chức các sự kiện.

– Teambuilding games (teambuilding trò chơi): teambuilding games là hoạt động xây dựng đội làm việc gắn kết, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm thông qua các trò chơi.

Teambuilding metring/workshopt/confeeences (teambuilding gặp gỡ, hội nghị, hội thảo). Đây là các hoạt động team building tổ chức dưới dạng hình thức hội thảo, hội nghị. Trong loại hình này các diễn đàn, hội thảo, hội nghị được kết hợp với phát triển đội ngũ, tập trung triển khai các chiến lược, mục tiêu, nhiệm vụ của từng bộ phận, từng cấp lãnh đạo khác nhau các hoạt động này chú trọng phát triển mối quan hệ, tạo không khí cởi mở trong buổi họp, xây dựng giá trị tổ chức. Để từ đó những cá nhântham gia hội nghị, hội theo sẽ hứng thú hơn với công việc, đoàn kết với các cá nhân khác.

– Teambuilding exerise (teambuilding bài tập, luyện tập, thực hành): Loại hình này các chương trình thực hành xây dựng đội nhóm gồm nhiều bài tập thực hành tình huống thực tế của tổ chức hoặc mô phỏng, thông qua các hoạt động này xây dựng hệ thống làm việc, phát triển kỹ năng giải quyết về vấn đề, giao tiếp đội, tinh thần lãnh đạo, hình thức này thường được kết hợp trong các hoạt động đào tạo kỹ năng cho nhân viên.

LEAVE A REPLY